Niersconsult

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden hierover.

Individuele coaching

Met alles wat ik doe geloof ik dat wij als mens autonoom willen zijn, competent zijn om eigen beslissingen te nemen en graag veilig en hecht contact hebben met anderen om ons heen. Om dat te realiseren geloof ik dat anders te (leren) denken helpt. Dat doe ik door bestaande gedachten uit te dagen en de realiteit als uitgangspunt te nemen. Dit is waardevol voor iedere medewerker in de organisatie en met mijn coaching is dat te bereiken.

Teamcoaching

Ik geloof dat als mensen echt met elkaar samenwerken, het geheel veel meer is dan de samenstellende delen. Om dat te kunnen realiseren is aandacht hebben voor het vak, de vakgenoten en de vakontwikkeling onontbeerlijk. Dit gaat niet zomaar vanzelf maar als het lukt, dan wordt een team effectiever en efficienter en het samenwerken succesvoller en bevredigender. Wie wil niet in zo'n team werken? Met mijn teamcoaching is dat te bereiken.

Training

Het is gek om keer op keer hetzelfde te doen en verschillende resultaten te verwachten. Iets anders realiseren betekent dan ook iets anders doen en dat vraagt training en doorbreken van patronen. Ik geloof dat training de basis is voor succes. Om dat te realiseren is oefenen onontbeerlijk en bij dat oefenen is hulp vaak noodzakelijk want patronen zijn hardnekkig. Voor het leren in teams kan ik met trainingen de basis leggen voor succes.

Uw coach

Lid van de Nederlandse orde van beroepscoaches.


Gecertificeerd door de European Mentoring & Coaching Council


Aangesloten als coach bij het Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out