Niersconsult

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden hierover.

Individuele coaching


Individuele coaching is die vorm van professionele begeleiding, waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Dat is mooi gezegd, maar hoe werkt het?

De redenen om een individuele coach in de arm te nemen kunnen divers zijn. Waar mijn aanbod zich vooral op richt betreft de volgende wensen:


  • Help mij bij functiegerelateerde competentieontwikkeling.

De aanleiding kan zijn dat het bedrijf sterk verandert of de functie maar ook zelf zijn er veranderingen merkbaar die fysiek of mentaal kunnen zijn. De veranderingen vragen andere competenties en daar is even hulp bij nodig.


  • Help mij bij mijn leiderschap / managementontwikkeling.

Leiding geven of manager zijn is mooi, maar ga er maar aan staan. Maar toch is het lastig om binnen de eigen leiding, het eigen management of de directie collegiaal te sparren of twijfels uit te spreken. Toch kan er grote behoefte aan zijn.


  • Help mij omgaan met dit arbeidsconflict of met de samenwerking in dit team.

Samenwerken is fijn maar wat nu als dit niet lukt? Sterker nog, stel dat dit wel vaker voorkomt, is dat een rode draad en moet dat aangepakt worden? Hier kunnen aspecten van persoonlijke aard aan ten grondslag liggen maar ook de manier van communiceren, rolduidelijkheden, etc.


  • Help mij overspanning, stress of burn-out te voorkomen of daarmee om te gaan.

Overspanning, stress en burn-out zijn fenomenen waar we in ons dagelijks werkzame leven mee in aanraking komen of kunnen komen. Preventie is natuurlijk het beste maar eenmaal hierin gevangen zijn er ook manieren op dit op te lossen.


  • Help mij aan een gezonde werk-privé balans.

Hard werken is prima. De uitdaging voor velen is echter om de balans gezond te houden tussen enerzijds wat het werk vraagt en eist en wat er anderzijds zelf maar ook vanuit het privéleven aan gegeven kan worden.


Mocht een van deze vragen aan de orde zijn of is er een vergelijkbare vraag, dan bied ik een kostenloze intake aan. Dat biedt ons de mogelijkheid om te verkennen in hoeverre ik daarbij kan ondersteunen en hoe we verder gaan. Coachtrajecten zijn strikt vertrouwelijk en gericht op het zoeken naar een antwoord op de vraag die er voorligt. Het aantal gesprekken dat nodig is, is niet op voorhand aan te geven maar als er genoeg resultaat is geboekt, is het tijd om zelf verder te gaan. Mijn uitgangspunt is daarbij om de cliënt te leren daarna zichzelf te kunnen coachen. De locatie en duur van de gesprekken spreken we in onderling overleg af.