Niersconsult

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden hierover.

Teamcoaching


Teamcoaching kan vele vormen aannnemen. Bij een groot aantal kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan uw team en zeker als er sprake is van de volgende wensen.


  • Help ons beter samenwerken

U heeft behoefte aan begeleiding van een (management)team. Meestal gaat het over beter leren samenwerken, een ontwikkelstap maken, team versterken of boven tafel halen van de onderstroom. Bijeenkomsten kunnen één dag duren of meerdere dagen. Soms zijn het trajecten die meerdere maanden lopen.


  • Ik wil even sparren

Het kan hierbij gaan om een eenmalige bijeenkomst om mee te denken over een vraag en de aanpak hiervan. Na de sessie kunt u weer zelfstandig verder.


  • Help ons met de inhoud

Dit betreft het begeleiden van teams die iets met elkaar van doen hebben. De inhoud is het startpunt. Het team wil samen visie ontwikkelen of een bepaalde aanpak evalueren. De deelnemers kunnen hulp gebruiken bij een goede vorm.


  • Er is iets aan de hand

Er is iets aan de hand en men kan hulp gebruiken om dit op tafel te krijgen. Het gaat dan om begeleiding van een team waarbinnen sprake is van spanning of conflict tussen mensen of in een team.


  • Leid ons door de dag

In de rol van dagvoorzitter kan ik een team door een dag helpen. Vaak staat een specifiek thema centraal.


  • Begeleid ons leertraject

Het gaat hier om ontwikkeling van professionaliteit. Centraal staat hierbij het leren vanuit het vak, door het kunnen voeren van een goed vakmanschapsgesprek, intervisie, etc. Indien gewenst kan ik uw eigen medewerkers coachen bij het begeleiden daarvan.


Mocht een van deze vragen aan de orde zijn of is er een vergelijkbare vraag, dan bied ik een kostenloze intake aan. Dat biedt ons de mogelijkheid om te verkennen in hoeverre ik daarbij kan ondersteunen en hoe we verder gaan. Teamcoachtrajecten zijn gericht op het zoeken naar een antwoord op de vraag die er voorligt. Het aantal gesprekken dat nodig is, is niet op voorhand aan te geven maar als er genoeg resultaat is geboekt, is het tijd om zelf verder te gaan. Mijn uitgangspunt is daarbij om de het team te leren daarna zichzelf te kunnen coachen. De locatie en vorm van de gesprekken spreken we in onderling overleg af.