Niersconsult

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden hierover.

Drs. Leen Quist MC


Mijn uitgangspunten


Met alles wat ik doe geloof ik dat wij autonoom zijn, competent zijn om eigen beslissingen te nemen en graag veilig en hecht contact hebben met anderen om ons heen. Dat is mijn visie op de mens. De realiteit is echter dat wij niet vrij zijn om te kiezen wat ons overkomt. We zijn wel vrij om te kiezen om op een eigen manier te reageren op wat ons overkomt. Daarbij staat het proberen iets te bereiken helemaal los van het noodzakelijkerwijs bereiken ervan.


Voor mij is bij coaching een aantal principes richtinggevend.

  • Cognitie is de belangrijkste, hoewel niet enige, factor die emotie opwekt (we voelen wat we denken).
  • Irrationele gedachten leiden vaak tot dysfunctionele emoties en de meest effectieve manier om onze emotionele uitdagingen aan te gaan is om ons denken te verbreden.
  • We hebben een natuurlijke neiging om irrationeel te denken en onszelf van slag te brengen, dat steeds te herhalen en die neiging wordt door onze omgeving versterkt.
  • Het veranderen van irrationele gedachten is daarom lastig en vraagt veel vasthoudendheid en training.


Uiteindelijk is het doel om niet-helpende, dysfunctionele, onaangepaste en ongezonde emoties om te zetten in helpende, adequate emoties waardoor meer zicht wordt gekregen op alternatieven en oplossingen. Mijn passie is om anderen te helpen succesvol te worden en / of te blijven. Dat maakt mij dan weer blij.


Deze principes maken dat ik bij de coaching vooral werk met datgene dat zich op dat moment aandient. Doelstelling als altijd het zoeken van een oplossing en resultaat in de realiteit die er op dat moment is. Typerend voor mij zijn zinnen als: “waar een wil is, is een weg” en “binnen de begrenzingen die ik ervaar, zijn mijn mogelijkheden onbegrensd”, als je bereid bent alles, ook jezelf, uit te dagen.


Opleiding en ervaring op het gebied van coaching


Na mijn doctoraal Bedrijfskundige Economie (veranderkunde) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heb ik tientallen jaren gewerkt in uitvoerende, beleidsondersteunende en leidinggevende functies, met name binnen de overheid. Bij de Stichting Bedrijfskunde Rotterdam doorliep ik de leergang Management van niet-rationele en disfunctionele processen in organisaties en aan de School voor Politie Leiderschap het leerprogramma Persoonlijke en Functionele Integriteit. Mijn Master in Coaching behaalde ik bij het NCOI en de coachopleiding bij het ICM. Als facilitator ben ik o.a. getraind door Kessels en Smit. Bij het Instituut van Rationeel Emotieve Training in Haarlem heb ik de de basisopleiding en de advanced opleiding afgerond.


Ik heb ruime ervaring met individuele coaching en als coördinator van een coachpool binnen de Nationale Politie en daarbuiten, zowel met leidinggevenden als met uitvoerende en ondersteunde functies. Daarnaast heb ik ruimte ervaring binnen en buiten de overheid op het gebied van teamcoaching. Ik heb daarbij gewerkt met concepten als het versterken van het vakmanschap, vitaal vakmanschap, vernieuwend werken, grootschalige interventiemethodieken als Open Space en World Café. Vanuit een netwerk veranderkundigen ondersteunde ik managementteams in hun ontwikkeling, o.a. op het gebied van conflicthantering, samenwerking, communicatie en samenwerking.


Publicaties


Op het gebied van coaching heb ik de volgende artikelen gepubliceerd:

Heer, K. de, Quist, L. (2014). Resultaat door loslaten. Het Tijdschrift voor de Politie. Jaargang 76, nr. 6/14, pagina 27 – 30.

Roelvink, B., Quist, L. (2017). De dialoog als kritische succesfactor bij een lerende politiepraktijk. Het Tijdschrift voor de Politie. Jaargang 79, nr. 1/17, pagina 28 – 33.

Klijn, S., Roelvink, B., Quist, L. (2017). World Café met achterban. OR Informatie vakblad voor ondernemingsraden. Jaargang 43, nummer 05, mei 2017, pagina 26 – 27.

Roelvink, B., Quist, L. (2017). Verwerven van autonomie, Work in progress. Het Tijdschrift voor Coaching. Juni 2017, nummer 2, pagina 59 – 64.

Roelvink, B., Quist, L. (2018). Freiheit in Verbundenheit. Praxis Kommunikation. 4. Jahrgang, Ausgabe 2 – April 2018, pagina 56 – 59.